ĐĂNG KÝ VAY

  * Bằng việc ấn vào nút “Ðăng Ký Ngay” bên dưới, bạn đồng ý cho CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKET VIỆT NAM (là bên có quyền sở hữu, quản lý và sử dụng trang thông tin điện tử masoffer.com) cung cấp thông tin mà bạn đã đăng ký trên trang thông tin điện tử này cho Công ty Tài chính Prudential Finance. Ðồng thời bạn cam kết cho phép Công ty Tài chính Prudential Việt Nam quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích thẩm định khoản vay (nếu có), tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác.

  Ưu điểm vượt trội?

  vay nhanh, cho vay tiêu dùng, vay tiền nhanh, vay không thế chấp ngân hàng vay nhanh, cho vay tiêu dùng, vay tiền nhanh, vay không thế chấp ngân hàng

  Khoản vay đến 100 triệu đồng(*).

  vay nhanh, cho vay tiêu dùng, vay tiền nhanh, vay không thế chấp ngân hàng vay nhanh, cho vay tiêu dùng, vay tiền nhanh, vay không thế chấp ngân hàng

  Thời hạn vay từ 12 tháng đến 48 tháng.

  vay nhanh, cho vay tiêu dùng, vay tiền nhanh, vay không thế chấp ngân hàng vay nhanh, cho vay tiêu dùng, vay tiền nhanh, vay không thế chấp ngân hàng

  Lãi suất từ 1,5% đến 3,6%/tháng tính trên dư nợ giảm dần.

  vay nhanh, cho vay tiêu dùng, vay tiền nhanh, vay không thế chấp ngân hàng vay nhanh, cho vay tiêu dùng, vay tiền nhanh, vay không thế chấp ngân hàng

  Giải ngân nhanh chóng sau khi hồ sơ được duyệt.

  vay nhanh, cho vay tiêu dùng, vay tiền nhanh, vay không thế chấp ngân hàng
  • Không thế chấp
  • Không bảo lãnh
  • Không phí thẩm định
  • Không phí tư vấn

  Ví dụ: Với khoản vay 60 triệu đồng, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 18%/ năm, khoản thanh toán tháng là 5.500.800 đồng.

  (*) Cho mục đích tiêu dùng hoặc cho nhu cầu vốn phục vụ đời sống.